Telefonisch

U kan een afspraak maken door telefonisch contact op te nemen met de praktijk op volgende nummer: 089/757140

Raadpleging

Dr. Beenders Wim

VoormiddagNamiddagAvond
Maandagna afspraakna afspraakna afspraak
Dinsdagna afspraakna afspraakna afspraak
Woensdagna afspraakna afspraakna afspraak
Donderdagna afspraakafwezigafwezig
Vrijdagna afspraakna afspraakna afspraak
Zaterdag
Zondag

Dr. Van de Voorde Liesbeth


VoormiddagNamiddagAvond
Maandagna afspraakna afspraakna afspraak
Dinsdagna afspraakna afspraakna afspraak
Woensdagna afspraakafwezigafwezig
Donderdagna afspraakna afspraakna afspraak
Vrijdag/
na afspraakna afspraak
Zaterdag


Zondag


Dr. Knippenberg Lies


VoormiddagNamiddagAvond
MaandagJavanastraatna afspraakhuisbezoeken
Dinsdagna afspraak
//
Woensdagna afspraakJavanastraatna afspraak
DonderdagJavanastraat/
/
Vrijdagna afspraak
JavanastraatJavanastraat
Zaterdag


Zondag