bijkomende medische secretaresse vanaf 1 augustus 2017

Vanaf dinsdag 1 augustus zal naast mevrouw Yvette Christis, ook mevrouw Ellen Bisschops in de praktijk werkzaam zijn als medisch secretaresse. Mevr. Bisschops zal afwisselend aanwezig zijn met mevr. Christis en daarnaast zal mevr. Bisschops ook actief zijn in de praktijk van Dr. Baens en Dr. Van Nuland op de Javanastraat in Maaseik. Hierdoor kunnen we de samenwerking en de kwaliteit van zorgen binnen onze netwerkpraktijk nog verbeteren.

Bij telefonische oproepen zal u meestal eerst de secretaresse aan de lijn krijgen. Zij zal uw vraag zo goed mogelijk trachten op te volgen. De bedoeling is dat u tijdens uw raadplegingen bij de dokters minder door inkomende telefoons verstoord zal worden. 

Gelieve bij voorkeur te telefoneren tussen 8h en 11h30 in de voormiddag en tussen 16h30 en 18h30 's avonds.

start Dr. Lies Knippenberg vanaf 1 september 2017


Sinds 1 juli 2015 vormt onze praktijk samen met de praktijk van Dr. Ruth Baens en Dr. Marc Van Nuland (Javanastraat 92 Maaseik) een netwerkpraktijk.  Beide praktijken werken vanop hun huidige locatie. Het doel is enerzijds om de zorg beter te kunnen garanderen en anderzijds zal vanaf 1 september 2017 Dr. Lies Knippenberg als huisarts in opleiding deeltijds op beide locaties meewerken. Dr. Knippenberg komt ter vervanging van Dr. Nele Opdeweegh, die haar opleiding op 31/08/2017 zal voltooien.ONLINE AGENDA


Wanneer u online een afspraak maakt; zal u zien dat de agenda's van de 5 artsen zichtbaar zijn. Er staat een 3 letterige benaming JAV voor raadplegingen die in de Javanastraat doorgaan en WIL voor raadplegingen die in praktijk Wilgenveld in Wurfeld doorgaan. Dr. Knippenberg doet raadpleging op de 2 locaties; Dr. Baens en Dr. Van Nuland enkel op de Javanastraat en Dr. Beenders en Dr. Van de Voorde enkel in praktijk Wilgenveld. Wij hopen hierdoor toch wat meer duidelijkheid te scheppen zodat er zo weinig mogelijk misverstanden kunnen ontstaan. Dank!