Telefonisch

U kan een afspraak maken door telefonisch contact op te nemen met de praktijk op volgende nummer: 089/757140

Raadpleging

Dr. Beenders Wim


VoormiddagNamiddagAvond
Maandagna afspraakna afspraakna afspraak
Dinsdagna afspraakna afspraakna afspraak
Woensdagna afspraakna afspraakna afspraak
Donderdagna afspraak
afwezigafwezig
Vrijdagna afspraakna afspraakna afspraak
Zaterdag


Zondag


Dr. Van de Voorde Liesbeth


VoormiddagNamiddagAvond
Maandagna afspraakna afspraakna afspraak
Dinsdagna afspraakna afspraakna afspraak
Woensdagna afspraakafwezigafwezig
Donderdagna afspraakna afspraakna afspraak
Vrijdag/
na afspraakna afspraak
Zaterdag


Zondag


Dr. Knippenberg Lies


VoormiddagNamiddagAvond
MaandagJavanastraatna afspraak Wilgenveld
huisbezoeken
Dinsdagafwezig
afwezig
afwezig
Woensdagna afspraak Wilgenveld
JavanastraatJavanastraat
DonderdagJavanastraathuisbezoeken
na afspraak Wilgenveld
Vrijdagna afspraak Wilgenveld
JavanastraatJavanastraat
Zaterdag


Zondag