vervanging moederschapsrust mevr. Ellen Bisschops door mevr. Katelijn Schepers.

Wegens moederschapsrust van onze secretaresse mevrouw Ellen Bisschops; is vanaf maandag 7 mei 2018 mevrouw Katelijn Schepers werkzaam op ons secretariaat voor deze vervanging. Mevr. Schepers zal afwisselend aanwezig zijn met mevr. Christis en daarnaast zal mevr. Schepers ook actief zijn in de praktijk van Dr. Baens en Dr. Van Nuland op de Javanastraat in Maaseik. Hierdoor kunnen we de samenwerking en de kwaliteit van zorgen binnen onze netwerkpraktijk blijven verzekeren.

Bij telefonische oproepen zal u meestal eerst de secretaresse aan de lijn krijgen. Zij zal uw vraag zo goed mogelijk trachten op te volgen. De bedoeling is dat u tijdens uw raadplegingen bij de dokters minder door inkomende telefoons verstoord zal worden. 

Gelieve bij voorkeur te telefoneren tussen 8h en 11h30 in de voormiddag en tussen 16h30 en 18h30 's avonds.

 Dr. Lies Knippenberg


Sinds 1 juli 2015 vormt onze praktijk samen met de praktijk van Dr. Ruth Baens en Dr. Marc Van Nuland (Javanastraat 92 Maaseik) een netwerkpraktijk.  Beide praktijken werken vanop hun huidige locatie. Het doel is enerzijds om de zorg beter te kunnen garanderen en anderzijds werkt vanaf 1 september 2017 Dr. Lies Knippenberg als huisarts in opleiding deeltijds op beide locaties mee.  Dr. Knippenberg zal het tweede jaar van haar opleiding in onze netwerkpraktijk voltooien op 31 augustus 2019 en daarna zal ze vanaf 1 oktober 2019 als vaste arts in ons team meewerken.ONLINE AGENDA


Wanneer u online een afspraak maakt; zal u zien dat de agenda's van de 5 artsen zichtbaar zijn. Er staat een 3 letterige benaming JAV voor raadplegingen die in de Javanastraat doorgaan en WIL voor raadplegingen die in praktijk Wilgenveld in Wurfeld doorgaan. Dr. Knippenberg doet raadpleging op de 2 locaties; Dr. Baens en Dr. Van Nuland enkel op de Javanastraat en Dr. Beenders en Dr. Van de Voorde enkel in praktijk Wilgenveld. Wij hopen hierdoor toch wat meer duidelijkheid te scheppen zodat er zo weinig mogelijk misverstanden kunnen ontstaan. Dank!