Als huisarts willen wij uw centraal aanspreekpunt,  uw vertrouwenspersoon  zijn binnen de huidige hoogtechnologische geneeskunde.

Wij adviseren u, maar houden steeds rekening met uw mening als patiënt en hierbij spelen zowel uw familiale als professionele context een rol.  Wij zullen zelfzorg en eigen verantwoordelijkheid van u als patiënt stimuleren.

Naast curatieve zorg, vinden wij ook preventie erg belangrijk. In onze praktijk kan u ook terecht voor kleine heelkunde (wegname cysten, moedervlekjes, partiële nagelextractie, …), hechtingen, zwangerschapsbegeleiding en vaginale uitstrijkjes, sportgeneeskunde, ECG.

Wij trachten ons te baseren op wetenschappelijke onderbouwde adviezen (Evidence Based Medicine). Hiertoe verplichten wij ons ook om geregeld bijscholingen te volgen zodat we op de hoogte blijven van de laatste evoluties binnen de huisartsgeneeskunde en geaccrediteerde huisartsen blijven. Het kan gebeuren dat er een arts in opleiding de consultaties of huisbezoeken bijwoont. Wij willen jonge artsen de kans geven om iets te leren uit onze praktijk en zelf staan wij open voor de input van jonge collega’s.

Alle medische gegevens worden bijgehouden in een elektronisch medisch dossier. Hierdoor kan elke arts uit onze praktijk deze info raadplegen en zo nodig kunnen de artsen voor mekaar inspringen in bepaalde situaties om aan de patiënt een continuiteit van zorgen te bieden.  Door deze samenwerking, proberen wij een zo optimaal mogelijke zorg te verlenen aan de patiënt en is er voldoende ruimte voor een goede professionele en persoonlijke ontwikkeling van uw huisarts. Bepaalde administratieve en andere taken worden gedelegeerd aan de praktijkassistente, waardoor er voor de artsen meer tijd vrijkomt voor de zorg voor de patiënt.

Naast samenwerking binnen onze eigen praktijk, vinden wij ook samenwerking met andere hulpverleners belangrijk (thuisverpleegkundigen, diëtisten, kinesisten, apothekers, logopedisten, podologen, psychologen en collega’s specialisten).

Om de continuïteit van zorgen te garanderen, is het noodzakelijk om ook samen te werken met de collega’s uit de huisartsenkring, VZW KINEMA (Kinrooi, Neeroeteren, Maaseik, Opoeteren).